Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Pokój i Dobro!

       Minęły już pierwsze miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego. 30 września 2019 r. została odprawiona Msza święta z prośbą o błogosławieństwo Boże dla nas w nowym roku szkolnym, ale oczywiście pamiętamy zawsze o tych, którzy nam pomagają. Poza tym od października rozpoczęliśmy zajęcia dodatkowe po południu, dla chłopców z klasy szóstej stolarka, dla dziewczyn - zajęcia sportowe, zajęcia wyrównawcze dla drugich klas.

         W naszym atelier na obecną chwilę mamy 21 dziewczyn i kobiet, 5 jest na pierwszym roku, 2 na trzecim i pozostałe na drugim roku krawiectwa. Rozpoczęliśmy w tym roku zajęcia francuskiego i matematyki, no i tutaj mamy również trzy grupy, ale już inny podział niż krawiectwo. Pierwsza grupa jest dla dziewczyn, które nie umieją nic, druga - dla tych, które ukończyły edukację na poziomie klasy trzeciej i ostatnia grupa, dla tych które ukończyły podstawówkę.

          W tym roku udało nam się już zrobić zebranie z rodzicami, żeby przypomnieć ich obowiązki rodzicielskie, tzn. dbać o higienę dzieci, trzeba było również im przypomnieć, że dzieciom przed wyjściem do szkoły trzeba przygotować śniadanie, zakupić im wszystkie przybory szkolne. Są to rzeczy oczywiste, ale nie u nas, dzieci przychodzą do szkoły bez śniadania, chore, brudne i nie mające czasem nawet zeszytu i długopisu, bo i po co. Zapisał już dziecko do szkoły, to co jeszcze się od niego chce. 

           Powoli zaczynamy prace przy przygotowaniu terenu na ogródki szkolne, na razie trzeba je oczyścić, pozbierać wszystkie drzewa, powyrywać korzenie, co nie będzie prostą rzeczą, wyrównać teren, żeby nie był pagórkowaty i poprawić odpływ wody deszczowej, żeby nie zaciekało i nie niszczyło ścian budynku.

             A 17 września 2019 r. odwiedził nas ks. bp Mirosław Gucwa, co było dla nas ważnym wydarzeniem.

Z pozdrowieniami s. Barbara, misjonarka z Ngaoundaye

” Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa, za zasadę - łaskę Chrystusa, za regułę - naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”