Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Honorata

 

Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Ty nieskończenie umiłowałeś każdego człowieka i za zbawienie rodzaju ludzkiego oddałeś życie w ofierze krzyża. Wyznaję. że w Tobie jest nasze życie i nadzieja zmartwychwstania.

 Ty w świętych dajesz mi wzór postępowania, wierności wytrwania w odczytywaniu Ewangelii i wprowadzania jej we własne życie.

Dobry Jezu, dziękuję Ci za to, że Twój sługa Honorat Koźmiński, gorliwy naśladowca św. Franciszka w kapucyńskim zakonie, tak doskonale wypełnił na ziemi ewangeliczne ideały, osiągnął taką świętość, że Twój Kościół zaszczycił go tytułem Błogosławionego.

Spraw Panie, bym żyjąc wiarą, nadzieją i miłością na ziemi wiernie Ci służył, naśladując wspaniały wzór Błogosławionego Honorata, a zwłaszcza jego umiłowanie Ciebie i Twojej najświętszej woli, Kościoła świętego, mojej Ojczyzny i każdego człowieka.

Spraw abym czyniąc dzieła miłosierdzia i pokuty zdążał do zjednoczenia się z Tobą w wiecznej miłości.

O Błogosławiony Honoracie, który w trudnych czasach dla Kościoła i Ojczyzny byłeś tak bardzo wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzkie i z heroiczną miłością pełniłeś dzieła sprawiedliwości i miłosierdzia. Wyjednaj u Pana naszemu Narodowi wszystkie potrzebne łaski, a w szczególności żywą wiarę, moc nadziei, braterską miłość, ducha zgody, wierność prawom Bożym w życiu osobistym i rodzinnym, poszanowanie prawa do życia nienarodzonych, wolność, sprawiedliwość, pokój, poszanowanie i godność drugiego człowieka. A mnie niegodnemu uproś łaskę....................., o którą z ufnością i pokorą szczególnie Cię proszę.

 Wyznaję, że od Ciebie, Panie, pochodzi wszelkie dobro i Ty wszystkim kierujesz wedle niezbadanych wyroków Twojej Opatrzności.
Bądź błogosławiony na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”