Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

O MSZY ŚWIĘTEJ

"Eucharystia jest cudem nad cudami, jest to żywa pamiątka wszystkich Tajemnic wiary, dlatego zasługuje na najwyższe uczczenie."

"Chrystus Pan ustawicznie się ofiarowuje za nas na zadośćuczynienie i wynagrodzenie, dlatego najlepiej tulić się do Jego boku i jednoczyć się z Nim u stóp ołtarza, dorzucając nasze malutkie zadośćuczynienia i wynagrodzenia, i łączyć je z oceanem Jego zasług".

"Oto ta sama Ofiara Pana, która jest pochwalną i pojednawczą, jest razem i dziękczynną. Ona jest nieustannym dziękczynieniem Bogu za Jego dobrodziejstwa i na to ją Pan Jezus postanowił, odchodząc z tego świata, o czym już sama jej nazwa świadczy. Eucharystia bowiem znaczy dziękczynienie [...]. Skuteczność ofiary Mszy św. pochodzi stąd, że ona jest najdoskonalszym całopaleniem, złożonym Bogu, milszym nad wszystkie całopalne ofiary".

"Miłość przywiodła Go (Chrystusa) do rodzenia się codziennie na ołtarzu, które jest większym upokorzeniem niż przebywanie w żłóbku, czy Nazarecie lub w tabernakulum. Ta miłość przynagla Go do odnawiania codziennie na całym świecie Swojej Męki i do ustawicznego ofiarowywania się Swemu Ojcu za grzechy nasze tak, jak zaofiarował raz na Krzyżu, na Kalwarii".

"Gdybyśmy mogli zobaczyć, co by się stało z nami i z tym zepsutym światem, gdyby nie odprawiała się Msza św., z wielkim przerażeniem przekonalibyśmy się, że żadnej świętości na ziemi by nie było [...], że najlepszych z nas Pan Bóg srodze by karał, a ten świat już byłby kilkakrotnie zniszczony".

 

O KOMUNII ŚWIĘTEJ

"Zjednoczenie, ten związek ślubny duszy z Panem Jezusem, dokonuje się w Komunii Świętej. Przez Nią to bowiem przychodzi On do niej i łączy się z nią wszystkimi władzami duszy, zmysłami ciała, i staje się z nią jedno".

"W Komunii św. Jezus łączy się z tobą, będzie w tobie i będziesz mógł powiedzieć, żyje we mnie Chrystus, [...] staniesz się przybytkiem i kościołem Pana Boga, w którym nie będzie On przebywał tak, jak w tabernakulum zamknięty, ale Sercem połączy się z tobą, zjednoczy z tobą [...], już ty nie będziesz sam, ale Bóg będzie w tobie i z tobą".

"Komunia św. to chleb mocnych, to posiłek dusz dążących do doskonałości, męczenników i misjonarzy".

"Pan Jezus przez ten Dar stał się naszym więźniem, naszym pokarmem, naszą rzeczą. Naraził się na nieskończone zniewagi. Przez ten Dar (Eucharystię) nie tylko dał nam wszystko, co miał, ale wszystko, czym jest".

"Bóg jest miłością i tylko miłość może Go zadowolić. Biegnie On do Ciebie sercem w Komunii św. i chce, abyś ty ku Niemu sercem wybiegał, aby te serca mogły się ze sobą zjednoczyć. Wszak każda miłość dąży do zjednoczenia serc. Nie ma większej miłości nad tę, jaką nam Pan Jezus objawia w tym , gdy w Komunii św. daje nam swoje Serce, podobnie nie ma większej miłości z naszej strony niźli wtedy, gdy przystępujemy do Komunii św. i całym sercem Jemu się oddajemy".

” Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa, za zasadę - łaskę Chrystusa, za regułę - naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”