Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

"Nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusowej". (por. Rz 8, 35)

Tą Miłość codziennie na nowo poznajemy, przyjmujemy, uczymy się na Nią odpowiadać.
Na drodze do tej Jedynej i Prawdziwej Miłości pomaga nam formacja, która jednocześnie wprowadza w życie zakonne.

 

Chcę być Oblubienicą Jezusa!

Jeśli już usłyszałaś w sercu to wezwanie, aby poświęcić swoje życie Jezusowi, warto uczynić krok, aby przekonać się czy On wzywa Cię do życia zakonnego.
Bóg od dawna przygotowuje twoją drogę i pewnie już dał ci kilka wskazówek, postawił na drodze konkretnych ludzi, konkretne zgromadzenia.
Może też właśnie to, w którym pragnie abyś Jemu oddała życie i w którym chce cię obdarzyć szczęściem. 
Najważniejsze jest, aby nie uciekać przed zaproszeniem Boga, ale zrobić pierwszy krok i przekroczyć progi zakonu, poprosić o przyjęcie do postulatu.


Życie w zakonie rozpoczyna postulat. To czas obserwowania, jak życie sióstr wygląda na co dzień.
O której wstają, ile się modlą, jakie mają zwyczaje?
W postulacie kandydatka uczestniczy w modlitwie i pracy sióstr oraz  z pomocą kierownika duchowego stara się rozeznać swoje powołanie.


Jeśli pragnie iść drogą życia zakonnego, po postulacie rozpoczyna dwuletni nowicjat.
Składa się on  z  intensywnej modlitwy, nauki i przygotowań do złożenia pierwszych ślubów.
Porównując go  do relacji oblubieńczej, jest to czas narzeczeństwa.
Nowicjat kończy się w chwili złożenia ślubów czasowych, które obowiązują jeden rok.


Kolejny etap, to juniorat, czyli okres, gdy siostra co roku ponawia śluby czasowe.
W tym okresie życia, oprócz modlitwy siostry poświęcają się pracy, nauce i życiu wspólnemu.
Budują się więzi przyjaźni, rozwijają się zainteresowania, odkrywane są osobiste talenty.
Juniorat trwa zazwyczaj 5 lat. 
Tyle czasu potrzeba, aby w sposób dojrzały i odpowiedzialny powiedzieć Bogu TAK - na zawsze, czyli złożyć śluby wieczyste.
Zewnętrznym znakiem tych zaślubin jest noszona przez siostrę obrączka.
Po złożenia ślubów wieczystych, życie zakonne nadal jest pełne wyzwań i niespodzianek, a przede wszystkim pozostaje drogą do świętości, którą można osiągnąć stale się nawracając.

 

” Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa, za zasadę - łaskę Chrystusa, za regułę - naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”