Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

W ostatnią niedzielę Adwentu do Ngaoundaye przyjechał Kardynał Diuedonne Nzapalinga. Podczas swojej dwudniowej wizyty sprawował Uroczystą Eucharystię, udzielając sakramentu bierzmowania. 

Kardynał spotkał się z przedstawicielami wszystkich grup, słuchając trosk i problemów zmęczonego i zapomnianego ludu. Przybył jako zwiastun dobrej nowiny, ogłaszając, że Bóg o tym ludzie nie zapomniał. Zachęcał by ludzie otworzyli swoje serca na przebaczenie, na życie w prawdzie, na szacunek dla przykazań Bożych. Tylko miłość Boga i drugiego człowieka pozbawia ciemności i daje pokój serca i radość życia. Przyjmując Boga zawsze jesteśmy ludźmi pokoju. Do takiej postawy i takiego życia Kardynał nawoływał. 

Dziękował również misjonarzom za ich trud posługi misyjnej. Radość naszych Parafian z pobytu Kardynała była ogromna. Najbardziej widać ją było w darach przynoszonych podczas Eucharystii. Modlimy się by ten czas pobytu Kardynała w naszej parafii w Ngaoundaye przyniósł błogosławione owoce. 

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”