Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Mottem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa: "Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie".

Chcę się z Wami podzielić moją misyjną radością. Jeden z niewidomych w Ngaoundaye - Monpana Mathieu, któremu w zeszłym roku pomogłyśmy wybudować dom - dziś sam podzielił się dobrem, które otrzymał. Przyjął pod swój dach starszą sąsiadkę, której spalił się dom. Kiedyś sam doświadczył biedy - z 5 dzieci i żoną mieszkał w małym przeciekającym pajociku. Dziś mając duży dom z dachem z blachy zrobił miejsce najpierw w swoim sercu, a następnie w nowym domu dla tej, która była w potrzebie.

Dobro rodzi dobro - dla mnie jest to świadectwo ogromnego sensu pomagania. Niewidomy, odrzucony przez ludzi przez swoją niepełnosprawność nadał sens swojemu życiu i życiu tej kobiety, która w jednej chwili straciła wszystko. Stał się potrzebny przez dobro miłosierdzia. I to jest sens misyjnej posługi. My misjonarze jesteśmy przedłużeniem waszych modlitw, bo trwamy w trudnych warunkach, dzięki waszej modlitwie i waszych dobrych czynów. Bo z Waszej hojności serca i daru, dziś ten człowiek - niewidomy Mathieu stał się misjonarzem dobra. On w osobie tej biednej kobiety przyjął Jezusa w swoim domu. 

Dziękuję wszystkim wrażliwym na potrzeby misyjne i czynnie zaangażowanym poprzez dar modlitwy i ofiarność.

Siostra Misjonarka z Ngaoundaye

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”