Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wspólnota Caritas w Piasecznie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć jej działania datkiem podczas niedawnego kiermaszu. Środki zebrane dzięki temu wydarzeniu, umożliwiły zorganizowanie wyjazdu dla podopiecznych,
z którego relacje możecie zobaczyć na zdjęciach.
W programie wycieczki było zwiedzanie Afrykarium i ZOO we Wrocławiu, odwiedziny i nocleg w Domu Sióstr w Częstochowie, wizyta w kręgielni 
i oczywiście spotkanie z Jasnogórską Mamą.
W drodze powrotnej nawiedziliśmy także Sanktuarium Maryjne w Gidlach. 
Na długo zostanie nam w pamięci i sercach ten czas wspólnego wyjazdu, wspólnego zwiedzania, modlitwy,
a także wieczornej rekreacji. 
Z głębi serca dziękujemy

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”