Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Rozpoczynają się upragnione wakacje. Dzięki Opatrzności Bożej ten rok rozpoczął się, trwał i zakończył bez żadnych "niespodzianek ". Czasami trzeba było zrezygnować z zajęć popołudniowych, ale na szczęście lekcje mogły odbywać się normalnie. To jest pierwszy rok od 2013, kiedy to szkoły,  funkcjonowały bez "zakłóceń", myślę tutaj o rebeliantach i sytuacji zagrożenia życia. Do tej pory żyjemy " pod opieką grupy rebelianckiej zwanej 3R". Nie było na szczęście u nas żadnej groźnej sytuacji ale wiadomo z taką opieką wszystko jest możliwe.  
Ogłoszenie wyników osiągnięć szkolnych poprzedziła uroczysta Msza święta. Powstał nawet chór złożony z naszych uczniów specjalnie na tą uroczystość, a jeden z nauczycieli grał na organkach. Dzieci prowadziły liturgię, śpiew, razem z nauczycielami przygotowały modlitwę wiernych.
 
 
 
W naszej szkole dzięki pomocy wielu darczyńców mogliśmy kontynuować  zajęcia popołudniowe, dla szóstoklasistów były to dodatkowe lekcje  przygotowujące je do egzaminu końcowego, dla pozostałych były to zajęcia wyrównawcze lub poszerzające znajomość języka francuskiego i matematyki. Są  to zajęcia w małych grupach więc nauczyciel miał możliwość pracy z konkretnym dzieckiem. Przynosi to ogromne owoce, szóstoklasiści zdali egzamin i uzyskali dyplom ukończenia szkoły podstawowej. Pozostali,  Ci którzy przyłożyli się do nauki uzyskali promocję do następnej klasy. Także zajęcia sportowe dla dziewczyn przynoszą efekty. Podczas dni sportu mogły rozegrać mecz i to był prawdziwy mecz a nie walka o piłkę jak to wyglądało rok temu gdy zaczynaliśmy zajęcia. 
Dzieci bardzo lubią chodzić do szkoły, nawet jeśli mają problemy w nauce, bo jest to także czas bycia z rówieśnikami i czas zabaw. Także wszystkie dzieci mają  możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych z użyciem kredek, farb, nożyczek, itp, co jest niemożliwe w szkołach publicznych. Tam nawet nie ma ławek dla wszystkich dzieci, niektóre muszą siedzieć na podłodze. Nie wspomnę o podręcznikach, nauczyciel ma jedną książkę żeby mógł się przygotować do lekcji. Dlatego nasze dzieci są bardzo szczęśliwe że mogą uczęszczać do naszej szkoły i uczą się z wielkim zapałem. 
 
Przy tej okazji, kiedy podsumowujemy miniony rok szkolny jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim dobroczyńcom duchowym i wspierającym nas finansowo,  życzymy udanego wypoczynku, zapewniamy o modlitwie. 
Niech Pan Bóg obdarza Was swoim błogosławienstwem,  pokojem i radością - z modlitwą Siostry Pasterzanki z Misji Ngaoundaye
Poniżej piosenka w wykonaniu przedszkolaków ze szkoły w Ngaoundaye. Dzieci w wieku od 4 do 6 lat śpiewają po francusku.
19 dziewcząt z 27 uczących się w szkole krawieckiej z Ngaoundaye otrzymało promocję do następnej klasy i otrzymały plecaki ze światowych dni młodzieży zafundowane przez Fundację Dzieci Afryki
 
 

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”