Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Nasze coroczne spotkanie niewidomych i epileptyków w Ngaoundaye. Bóg przychodzi w każdym czasie. Tylko uważne serce, otwarte na słuchanie Słowa usłyszy słowa Anioła "ogłaszam Wam wielką radość - oto narodził się Zbawiciel świata". 

Każdego dnia czekamy na Zbawienie, czekamy, by Bóg nas uwolnił od naszych lęków, trudów, zagrożeń. Każdego dnia wołamy: Marana Tha - Przyjdź Panie Jezu w naszej codzienności. I Bóg przychodzi poprzez miłość, życzliwość, pomoc udzielaną przez drugiego człowieka. 

Kochani Przyjaciele Misji Sióstr Pasterzanek chce się podzielić z Wami małą radością z pracy misyjnej w Ngaoundaye. 

W tym roku szkolnym ruszyła kolejna klasa nauki Braille dla niewidomych. W naszej szkole przybyło 10 kolejnych uczniów. Radość dorosłych idących z własnym segregatorem, w którym znajdują się kartki zapisane pierwszymi literami braille. Ich duma, ze specjalnego mundurka szkolnego, kiedy idą przez wioskę i są rozpoznawalni jako uczniowie tej szkoły, są ogromne. Kolejne 127 dzieci osób niewidomych, które mogą chodzić do szkoły.  Mieć własny zeszyt, ołówek, długopis i plecak - to zasługa otwartych serc ludzi dobrej woli. 

Możliwość regularnego przyjmowania leku przez 47 epileptyków - dorosłych i dzieci - to kolejna nasza radość, móc nieść pomoc potrzebującym. I każde niedożywione dziecko uratowane dla życia to nieoceniona radość i szczęście. 

Dzięki pomocy naszych darczyńców kolejny rok możemy zapewnić trzy razy w tygodniu posiłek (obiad) ponad 500 uczniom naszej Podstawowej Szkoły Katolickiej. Wdzięczni za wsparcie i pomoc wszystkim naszym Darczyńcom życzymy, by Dobro, które czynicie powracało do Was. Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem doświadczenia Miłości Boga i bliźniego. Adorując z Maryją i Świętym Józefem Boże Dziecię ogarniamy modlitwą. 

Niech Dobry Bóg błogosławi i strzeże. Z darem modlitwy ze wszystkimi podopiecznymi
s. Eliza 

 

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”