Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

        Wspólnota Caritas Piaseczno miała możliwość uczestniczenia w Mszy Świętej Prymicyjnej ks. Szymona.
Bardzo dziękujemy za przewodniczenie tak bogatej i uroczystej liturgii oraz indywidualne błogosławieństwo naszych podopiecznych.

          Moc przeżyć wsparł również zespół muzyczny, któremu bardzo dziękujemy za śpiew i posługę.
 

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”