Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

       W imieniu Przełożonej Generalnej, Matki Barbary Pietrzak mam zaszczyt zaprosić do udziału w sympozjum "Niewiastę dzielną któż znajdzie?" (Prz 31, 10), które odbędzie się 10 kwietnia 2021 r. w auli Matki Dobrego Pasterza MOS w Piasecznie przy ul. Zgoda 14.

          Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii odbędzie się ono w systemie online.

 

Link do udziału w spotkaniu: SYMPOZJUM „NIEWIASTĘ DZIELNĄ KTÓŻ ZNAJDZIE…”

 

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”