Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

          W Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze uroczystej Mszy świętej Jubileuszowej o godz. 12.30 przewodniczył generał Zakonu Paulinów - o. Arnold Chrapkowski. Z uwagi na obecny czas pandemii w jubileuszowych świętowaniu na Jasnej Górze mogła uczestniczyć tylko delegacja Sióstr, na czele z m. Barbarą, przełożoną generalną. Wszystkie wspólnoty sióstr, pozostając w domach zakonnych, łączyły się on-line z Częstochowskim Sanktuarium, by wspólnie dziękować Bogu za istnienie i całą historię Zgromadzenia. 

         Już we wstępie Eucharystii o. Generał dziękował za siostry, które stawały u początków Zgromadzenia, doceniając zaangażowanie sióstr, które w ciągu tych 125 lat włączały się aktywnie w kształtowanie charyzmatu tej wspólnoty zakonnej i do dziś uaktualniają go i wprowadzają w rzeczywistość współczesnego Kościoła. 

            W wygłoszonej homilii o. Arnold zwrócił się bezpośrednio do Sióstr, mówiąc: "Drogie Siostry, służycie żyjąc franciszkańskim duchem ubóstwa i radości, duchem dobroci i zrozumienia, duchem poszukiwania tych, którzy są pogardzani przez ludzi, ale są wybrani przez Boga". Ojciec Generał zaznaczył, że charyzmat zgromadzenia jest nadal żywy, aktualny i bardzo potrzebny współczesnemu światu. 

        Z okazji Jubileuszu słowa wdzięczności do Sióstr Pasterzanek skierował Papież Franciszek. W Liście skierowanym na ręce przełożonej generalnej, Papież wyraził swoje uznanie dla sióstr, które modlitwą, cierpieniem i posługą apostolską, przede wszystkim na rzecz dziewcząt i kobiet zagubionych moralnie, pełnioną w Polsce i poza jej granicami, świadczą wobec świata o miłosiernej miłości Jezusa Dobrego Pasterza. Ojciec Święty udzielił przełożonej generalnej i całemu Zgromadzeniu apostolskiego błogosławieństwa. 

            Na zakończenie Eucharystii m. Barbara w ręce Maryi, poprzez Akt Zawierzenia, na nowo oddała Zgromadzenie Jej opiece i wstawiennictwu, powierzając realizację zadań i rozwój naszej Rodziny Zakonnej. 

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”