Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Wspólna modlitwa z niewidomymi z Ngaoundaye i okolicznych wiosek... czas wspólnego śpiewania, refleksji katechetycznej nad przyjściem Emmanuela - Boga z nami oraz Tajemnicy Bożego Narodzenia i jej realizacji w naszym codziennym życiu.

Na koniec modlitwa tajemnicy Różańca Świętego - narodzin Jezusa (Marie a du Jezus - w Sango), która objęła cały świat, nasze rodziny i wszystkich ludzi wielkiego serca, którzy nam pomagają.

Tajemnica Bożego Narodzenia jawi się nam jako bliskość Boga z ludźmi. Jezus przychodzi jako małe, pokorne Dziecię - Emmanuel, Bóg z nami. Stając przy stajence, wpatrzeni z Maryją i Józefem w Małą Dziecinę zwróćmy nasze serca ku Bogu, który jest Miłością, Bliskością, Pokorą i Zbawieniem. Niech nasze spotkania będą pełne Miłości, radości i pokornego bycia ze sobą, gdzie drugi jest darem.

Jezus przychodzi do nas ubogich, chciejmy przyjąć bogactwo Jego darów Miłości.

 

W imieniu swoim i moich podopiecznych z Ngaoundaye składam życzenia radosnych i błogosławionych Świąt.
Wpatrzeni w Świętą Dziecinę odkryjmy prawdę, że Bóg daje nam zbawienie.
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę
i niech się rozradują nasze serca i uwierzą Jezusowi,
niech umocnią się nadzieją na cały Nowy Rok 2020.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Przyjaciół Misji Sióstr Pasterzanek,
ludzi otwartych serc, którzy wspomagają nas przez swoje ofiary.
Z darem modlitwy przełamując się Opłatkiem s. Eliza

Nzoni matanga ti Noel Na i kwe.
Zia Nzapa abata ala kwe, teti lakwe, lakwe.
Joyeux Noel et Heureuse Anne'e 2020

 Radość z przyjścia Jezusa, który przynosi pokój - siriri

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”