Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Spotkanie rozpoczęliśmy konferencją o. Piotra, który opowiadał nam o modlitwie Ojcze Nasz, dając poznać Boga Ojca. Po konferencji podopieczni mogli spotkać Jezusa „twarzą w twarz” podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu. Czas adoracji, daje również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Ogromną radością jest dla nas rosnąca liczbą osób korzystających z tej łaski.

A ponieważ niedzielna Ewangelia dotykała tematu dobrego pasterza i zagubionej owcy, dlatego w dekoracji znalazło się 99 owieczek wykonanych przez więźniarki. Po mszy, każdy z ubogich wziął ze sobą 1 owieczkę, z zadaniem na najbliższy miesiąc, odnalezienia w swoim otoczeniu 1 zagubionej duszy, owieczki i przyprowadzenie jej za miesiąc na kolejną mszę.

Zależy nam, by nasi podopieczni doświadczyli, że nie tylko papież, biskupi, księża czy siostry zakonne mają głosić Ewangelię i to jest wyłącznie ich zadanie. Najbiedniejsi też mogą wypełniać te słowa „Zagubioną odszukam” idąc i przyprowadzając swojego współbrata.

Zakończenie spotkania uwieńczyła Agapa, czyli wspólna uczta przygotowana przez Siostry ze Wspólnoty przy ul. Zgoda. Dzięki ich wielkim sercom, podopieczni Caritasu mogli poczuć się jak na domowym niedzielnym obiedzie, na którym tradycyjnie w Polsce króluje kotlet schabowy. Na deser były owoce oraz ciasta dostarczone przez piekarnię Olsza.
Za te wszystkie dary składamy serdeczne „Bóg Zapłać”.

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”