Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

          Poniedziałek, 02 września 2019 r., dla kilkudziesięciu dziewcząt w MOS w Piasecznie, był dniem rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji w Zespole Szkół im. św. Małgorzaty z Kortony. Rok szkolny to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także czau na osobisty rozwój - duchowy i społeczny. Czas ważny, czas zmagań, walki o siebie, wzrastania, dojrzewania. W tym roku dziewczętom będą towarzyszyć słowa z piosenki Antoniny Krzysztoń: 

"Życie jest listem, czytaj go. Życie jest światłem, zobacz to.
Życie jest prawdą, poznaj to. Życie jest z Boga, poczuj to w sercu głęboko".

Te słowa będą inspiracją do osobistych przemyśleń i wspólnych grupowych zadań - odkrycia piękna i daru życia. 

           W czasie Eucharystii, inaugurującej rok szkolny 2019/2020, której przewodniczył ks. Marcin Kamiński, wspólnota Ośrodka powierzyła Dobremu Bogu ten nowy czas. W homilii ks. Marcin zwrócił się bezpośrednio do dziewcząt i podkreślił, że "dla Boga, żadna z was nie jest tajemnicą. I dziś słyszymy w Ewangelii te słowa, że przychodzi z Dobrą Nowiną do nas (por. Łk 4, 16-30). (...) Jezus daje Ci dzisiaj wolność i mówi: jeśli chcesz to może to być Twój udział, mogę Cię wyprowadzić z tych wszystkich ciemności, zmagań, z tego wszystkiego co Cię zamyka, co Cię zniewala, z tego, co jest trudną historią. DZIŚ - bo DZIŚ słyszysz tę Dobrą Nowinę i On naprawdę się nie obraża, nie jest Tym, który powie, że z Tobą daje sobie spokój. Nie, nigdy tak nie powie. I to jest Dobra Nowina (...). Jezus jest zmartwychwstałym Panem i nigdy i nikt Go nie pokona. I On dziś przychodzi z Dobrą Nowiną - pozwól dotknąć swojego serca, wpuść Go chociaż na trochę, małą szczeliną, do tego wszystkiego, co jest w Twoim sercu, co jest w historii Twojego życia. I wtedy - nie kiedyś - ale DZIŚ usłyszysz tę Dobrą Nowinę i to, przyniesie szczęśliwe i dobre owoce w Twoim życiu. Jezus jest właśnie Kimś takim, ale zawsze będzie to jedno: JEŚLI CHCESZ... bo nigdy nie wejdzie na siłę, nigdy nie zabierze Ci wolności. Jezus, który kocha nigdy nie przekreśla wolności człowieka - On tą wolnością obdarza".

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”