Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

          W 2018 roku dzięki zaangażowaniu Fundacji Redemptoris Missio grupa polskich okulistów odwiedziła Serce Afryki i przebadała prawie 1000 pacjentów. Blisko połowa z nich została zakwalifikowana do operacji zaćmy (więcej: tutaj).

         Prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio Justyna Janiec-Palczewska podkreśliła, że niezależnie od wyników zbiórki czteroosobowy zespół lekarzy wyleci do Afryki 28 listopada. Celem akcji jest zoperowanie połowy z około 200 niewidomych w wieku od 16 do 60 lat żyjących przy polskiej misji katolickiej w Ngaundaye, w targanej wojną domową Republice Środkowoafrykańskiej.

           Obecnie trwa zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów tych operacji i wyjazdu zespołu lekarzy.

Jeśli chcesz możesz jeszcze wspomóc to dzieło - więcej .... Oczy Afryki.

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”