Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Szkoła Podstawowa im. św. Małgorzaty z Kortony (kl. 7,8)
oraz Szkoła Branżowa I Stopnia kształcąca w zawodzie kucharz, fryzjer
istniejące w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Piasecznie mają jeszcze wolne miejsca.
Jest to szkoła dla dziewcząt mających trudności, szkolne, wychowawcze i inne.

Dane kontaktowe:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

ul. Zgoda 14

05-500 Piaseczno

Tel. 22 756 83 37

http://mos-piaseczno.pl

ZAPRASZAMY!

” Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa, za zasadę - łaskę Chrystusa, za regułę - naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”