Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Od czterech lat w małej wiosce w Ngaoundaye w samym Sercu Afryki dzięki pomocy i wsparciu Fundacji Redemporis Missio istnieje szkoła Brailla. Dziś zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Najbardziej pilni uczniowie z pośród osób niewidomych otrzymali nagrody. Ich wytrwałość, sumienność i zapał przekłada się na coraz lepsze wyniki w nauce. 

Dziękujemy wszystkim osobom, które nas wspierają, które nam ufają i pokładają nadzieję, iż to co robimy ma sens i przekłada się na lepszą jakość życia osób niewidomych naszej wioski i okolic. 

Pamiętamy o Was w modlitwie i życzymy dobrych i bezpiecznych wakacji. 

Z radosnym pozdrowieniem s. Eliza w imieniu podopiecznych Misji Katolickiej w Ngaoundaye.

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”