Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

W miesiącu październiku 2022 r. s. Jola wraz z Majką jako wolontariuszki wyjechały na misje do Republiki Środkowoafrykańskiej. Nasz pobyt w Środkowej Afryce miał na celu pomoc naszym siostrom w remoncie, animacji i wyposażeniu 7 nowych przedszkoli.

Podczas pobytu pomalowane zostały elementami edukacyjnymi nowe przedszkola.


Zostały przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, podczas których przekazano chusty i tunele animacyjne.

Przeprowadziliśmy szereg warsztatów malowania aniołów, ikon, z których skorzystały tancerki, dzieci ulicy, żony katechistów i grupa powołaniowa.
 

Uczestniczyłyśmy w wielu spotkaniach i uroczystościach.


Dzień ZAKSY

Wizyta w Szkole Muzycznej 

A także pomagałyśmy w codziennych pracach na Misji i w hurtowni leków. 

Bogu niech będą dzięki za piękny dar małego pielgrzymowania po szlakach i drogach Afryki.
Dobroć i piękno ludzkiego serca jakie otrzymałyśmy, rodzi w sercu ogromną wdzięczność za bliskość z ludźmi i dziećmi,
którzy tak bardzo potrzebują pomocy.
Wdzięczne jesteśmy za spotkania z misjonarzami i siostrami, którzy na co dzień niosą pomoc.
Wdzięczność płynie także za Dar spotkań podczas różnych warsztatów, pięknych uroczystości.
Dzięki pomocy ludzi, piękna ich serc i wsparcia materialnego, mogłyśmy dokonać małych remontów, doposażyć oddziały przedszkolne.
Ta mała podróż, to droga szlakiem misji, to dar otwartego serca i wyciągniętej otwartej dłoni...
To miłość, która swoją wielkością zawsze wzrusza i porusza ludzkie serca.
To piękno już na zawsze zostało zapisane na samym dnie Naszych Serc. 

s. Jola M. 

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”