Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Dnia 22 października 2021 r. w Ngaoundaye odbyło się spotkanie rozpoczynające prace w nowym roku szkolnym w przedszkolach katolickich naszej parafii. Na spotkanie przyjechali nauczyciele z 11 wiosek. To odważni ludzie, którzy pomimo niepewnej sytuacji zdecydowali się na kontynuowanie pracy z dziećmi w przedszkolach, nieraz bardzo oddalonych od Ngaoundaye.

Spotkanie rozpoczęło się rano, gościliśmy na nim również naszą Matkę Generalną, co było dla nas wielkim darem. W modlitwie zawierzyliśmy Maryi nowy rok szkolny i wszystkie dzieci, które są pod naszą opieką. 

s. Anna, misjonarka z Ngaoundaye

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”