Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

         W tym roku poświęconym św. Józefowi, podopieczni będą włączać się w modlitwy za Jego wstawiennictwem, w czym będą ich umacniać obrazek oraz medalik z wizerunkiem Ojca Świętej Rodziny.

         Jak możecie zobaczyć na zdjęciach, otrzymali również odpowiedni "ekwipunek", który wesprze ich ciała w wytrwałości na tej drodze 😊

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”