Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

W roku jubileuszowym naszego Zgromadzenia na afrykańskiej misji w Ngaoundaye ciekawy konkurs. Dzieci z naszej szkoły podstawowej miały narysować, jak widzą siostry pasterzanki w ich pracach apostolskich na codzień. Prac otrzymaliśmy wiele, a niektóre z nich postanowiliśmy pokazać na naszej stronie misyjnej. 

W Republice Środkowoafrykańskiej nie ma zgromadzeń bezhabitowych, tu w większości są siostry zakonne już w rozpoznawane przez ich habit. Natomiast my jako siostry bezhabitowe jesteśmy rozpoznawane przez rodzaj posługi, którą pełnimy w tutejszym kościele. Jest to inny rodzaj świadectwa życia konsekrowanego dla tutejszej ludności. Jednak oglądając pracę dzieci, jak i na codzień ucząc je katechezy i modląc się wspólnie z nimi, widzę że obecność habitu to dla nich strona drugoplanowa, a ważna jest obecność sióstr - kobiet konsekrowanych między nimi na codzień. 

s. Anna, misjonarka z Ngaoundaye

” Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa, za zasadę - łaskę Chrystusa, za regułę - naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”