Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

            W szkole Braille'm brało udział 12 uczniów - najlepsze trzy osoby otrzymały "małe prezenty". W Szkole analfebetyzacji dla dorosłych uczyło się 25 osób dorosłych. Na zakończeniu roku byli obecni znamienici goście: wojewoda, burmistrz Ngaoundaye, dyrektor szkoły analfebetyzacji dla dorosłych. Każdy wypowiedział wiele ciepłych słów i zachęcał do dalszej nauki.


Na zakończenie roku szkolnego niewidomy Juill - najlepszy w szkole czyta powitanie i podziękowanie Braille'm.

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”