Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

„Oto człowiek został odebrany śmierci – oddany życiu. Oto człowiek został odebrany grzechowi – oddany Miłości.”
(św. Jan Paweł II)

Zmartwychwstanie Naszego Pana Jezusa Chrystusa przywraca nas do życia,
staje się Źródłem naszej nadziei, umacnia wiarę, pozwala dostrzec światło pośród ciemności tego świata.
Od tej chwili Krzyż Chrystusa staje się znakiem naszego Zwycięstwa,
a Pusty Grób zapowiedzią życia na wieki.
Niech nasza codzienność, nasze trudy, zmagania i radości będą nieustannym przeżywaniem tajemnicy Paschalnej, przechodzenia ze śmierci do życia.
Niech Zmartwychwstały Pan błogosławi.
Niech obdarzy pokojem i Miłością, która prowadzi ku jedności.

 

Z darem modlitwy i wielkanocną radością

Siostry Pasterzanki

Grób w Kościele Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie, wykonany przez s. Ksenię, Karmelitankę Dzieciątka Jezus

” Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa, za zasadę - łaskę Chrystusa, za regułę - naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”