Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Tradycyjnie w czwartek przed Niedzielą Palmową odbyło się spotkanie wielkopostne dla osób niepełnosprawnych z Ngaoundaye i okolicznych wiosek. Podopieczni naszej Misji Katolickiej mieli możliwość wysłuchania katechezy o potrzebie przemiany serca wygłoszonej przez proboszcza parafii - o. Macieja Jabłońskiego, kapucyna. Wspólnie rozważaliśmy tajemnice bolesne Różańca Świętego modląc się za wszystkich cierpiących, nasze rodziny, naszych dobroczyńców i o pokój i zakończenie wojny na Ukrainie. Nie zabrakło też małych prezentów (ryż, cukier, sól, mydło, kawa). 

Niewidomi otrzymali również okulary przeciwsłoneczne, chroniąc oczy przed nadmiarem kurzu i słońca w porze suchej. Okulary otrzymaliśmy od Fundacji Redemptoris Missio. Serdecznie dziękujemy.

Życzymy wszystkim doświadczenia mocy Zmartwychwstania, przemiany i przejścia ze śmierci do życia.

Radosnych Świąt - Nzoni Matanga ti Paque 

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”