Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Łącząc się w Paschalnej radości

życzymy

głębokiego doświadczenia spotkania ze Zmartwychwstałym Panem!
Niech, Jezus Chrystus, który wyprowadza nas ze śmierci naszych grzechów do nowego życia,
napełnia nasze serca pokojem i nadzieją!

Niech nasze serce coraz bardziej pulsuje tą Miłością,
która siebie ofiarowała za nas, byśmy żyły w pełni!

Niech nasze oczy uczą się dostrzegać,
tych którzy nie słyszeli jeszcze Dobrej Nowiny o Zmartwychwstałym,
byśmy napełnieni Jego mocą nieśli ją pogrążonym w mrokach tego świata!

BŁOGOSŁAWIONEJ PASCHY!

Z darem modlitwy
Siostry Pasterzanki

” Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa, za zasadę - łaskę Chrystusa, za regułę - naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”