Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Zaangażowanie Siostry Basu w edukację, rozwój duchowy i osobisty dzieci, jej dobroć serca i serdeczny uśmiech na długo pozostaną w pamięci nas wszystkich. Siostra Basia od 2013 roku pełniła posługę Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez nasze Zgromadzenie dla dzieci z Ngaoundaye i okolicznych wiosek.

Żegnając naszą Siostrę Basię, dzieci przygotowały małe inscenizacje, próbując wyrazić swoją wdzięczność. Również na osobnym spotkaniu z nauczycielami szkoły i pracownikami misji padło wiele ciepłych słów podziękowania. Siostra Basia zapewniła wszystkich, iż mimo, że odchodzi fizycznie, to duchowo swoją modlitwą pozostaje blisko Ngaoundaye. Bo w Bogu nie dzielą nas przestrzenie, lecz łączy więź przyjaźni i miłości.

Na zakończenie niedzielnej Eucharystii naszą Siostrę pożegnała wspólnota parafialna. Zwyczajem afrykańskim każda osoba, która chciała podziękować s. Basi przyniosła prezent procesyjnie wnoszony do kościoła w tańcu i przy dźwięku pieśni, na zakończenie Eucharystii. To bardzo miły gest wdzięczności ludzi, którzy na co dzień nie mają wiele. Dzielili się jednak tym, co jest dla nich cenne, by pokazać jak cenna dla nich była ofiarna posługa naszej Siostry.

Ogarniamy Siostrę Barbarę naszą wdzięczną modlitwą, prosząc by Bóg sam był dla niej nagrodą za trud siostrzanej, misyjnej posługi dla Ngaoundaye. Życzymy by wszędzie tam, gdzie Wola Boża ją pośle, odnajdywała radość i miłość w Bogu.

Obowiązki Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej przejęła nasza Siostra Anna J. Niech Pan ją błogosławi i strzeże.

 

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”