Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

        W ostatni dzień 2020 roku do Domu Samotnej Matki w Wiernej Rzece przybył ks. bp. Jan Piotrowski oraz ks. dr. St. Słowik i ks. Krzysztof Banasik. Była obecna także przełożona generalna m. Barbara Pietrzak. O godz. 12.00 w Kaplicy pod wezwaniem św. Rodziny, pod przewodnictwem ks. Biskupa celebrowana była Eucharystia, w której uczestniczyły siostry z podopiecznymi. W homilii ks. Biskup dziękował za wieloletnią posługę sióstr. Zaznaczył, że Dom, choć nosi nazwę Samotnej Matki, takim nie jest, gdyż kobiety przebywające w placówce nie są samotne, ale otoczone są opieką i miłością  sióstr. 

          Po mszy św. słowa wdzięczności za opiekę duchowa i materialną padły pod adresem ks. Biskupa i pozostałych księży.
Wśród dobroczyńców warto wymienić Policję kielecką, p. Anetę Zięba z Szaflar, ks. Mateusza Klecha, prezesa fundacji Nasze Serce. 
         Siostry zapewniły, że modlitewną pamięcią otaczają wszystkich dobroczyńców Domu Samotnej Matki. 

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”