Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

           Miesiąc styczeń dla niewidomych z Ngaoundaye był czasem formacji orientacji przestrzennej. Dwunastu niewidomych codziennie od 20 do 25 stycznia 2020 r. brało udział w kursie poruszania się za pomocą laski. Zajęcia były prowadzone od rana do popołudnia - z przerwą na posiłek - obiad.

        Formację prowadził Pan Mboussemi Jerom - pracownik naszej misji katolickiej, współpracujący już wiele lat z niewidomymi. Nauka chodzenia z laską w teorii (dużo łatwiejsza dla naszych niewidomych) obejmowała: opanowanie sposobu trzymania laski, jej składania i rozkładania oraz używania laski w konkretnych sytuacjach: wyboistej drogi, wchodzenia i schodzenia z góry, pokonywania schodów, poruszania się w przestrzeni zamkniętych (dom, salka, kościół). Niewidomi uczyli się również interpretowania wszystkich dźwięków, które wydaje laska w zetknięciu się z różnymi fakturami i przeszkodami.

           Po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę. Samodzielne i bezpieczne poruszanie się za pomocą laski i prawidłowe posługiwanie się nią w praktyce okazało się o wiele trudniejsze dla naszych kursantów. Niemniej wszystkim się udało i pozytywnie zdali egzamin końcowy.

          Celem formacji była zachęta naszych niewidomych do samodzielnego wychodzenia z domu i poruszania się bez uzależnienia od pomocy innych, szczególnie dzieci. W tradycji afrykańskiej osobie niewidomej towarzyszy dziecko, trzymając drugi koniec patyka, by prowadzić osobę niewidomą. Taki obrazek na stałe wpisał się w pejzaż Ngaoundaye. Laska chroni przed rozmaitymi przeszkodami pełniąc rolę "zderzaka". Osoby z dysfunkcją wzroku mogą swobodnie i bezpiecznie poruszać się za jej pomocą. W tym czasie dzieci, które były "zmuszone" do towarzyszenia osobom niewidomym mogą pójść do szkoły, by same się uczyć.

         Dziękujemy Fundacji Redemptoris Missio za przesłanie profesjonalnych lasek z Polski. Do tej pory niewidomi z Ngaoundaye używali drewnianych kijów własnej produkcji, wykonanych z grubych gałęzi drzew. Radość z nowych lasek "oczu niewidomych" była ogromna. Tym bardziej, że laski są składane i niewidomi nie muszą już szukać wolnego miejsca na położenie swoich długich kijków, ale bardzo sprawnie złożyć swoje laski, schować do pokrowca i położyć obok siebie. Także radość jest wielka, zresztą można to zobaczyć na zdjęciach.

Pozdrawiamy z Ngaoundaye i dziękujemy.

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”