Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

          Poniedziałek, 02 września 2019 r., dla kilkudziesięciu dziewcząt w MOS w Piasecznie, był dniem rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji w Zespole Szkół im. św. Małgorzaty z Kortony. Rok szkolny to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także czau na osobisty rozwój - duchowy i społeczny. Czas ważny, czas zmagań, walki o siebie, wzrastania, dojrzewania. W tym roku dziewczętom będą towarzyszyć słowa z piosenki Antoniny Krzysztoń: 

"Życie jest listem, czytaj go. Życie jest światłem, zobacz to.
Życie jest prawdą, poznaj to. Życie jest z Boga, poczuj to w sercu głęboko".

Te słowa będą inspiracją do osobistych przemyśleń i wspólnych grupowych zadań - odkrycia piękna i daru życia. 

           W czasie Eucharystii, inaugurującej rok szkolny 2019/2020, której przewodniczył ks. Marcin Kamiński, wspólnota Ośrodka powierzyła Dobremu Bogu ten nowy czas. W homilii ks. Marcin zwrócił się bezpośrednio do dziewcząt i podkreślił, że "dla Boga, żadna z was nie jest tajemnicą. I dziś słyszymy w Ewangelii te słowa, że przychodzi z Dobrą Nowiną do nas (por. Łk 4, 16-30). (...) Jezus daje Ci dzisiaj wolność i mówi: jeśli chcesz to może to być Twój udział, mogę Cię wyprowadzić z tych wszystkich ciemności, zmagań, z tego wszystkiego co Cię zamyka, co Cię zniewala, z tego, co jest trudną historią. DZIŚ - bo DZIŚ słyszysz tę Dobrą Nowinę i On naprawdę się nie obraża, nie jest Tym, który powie, że z Tobą daje sobie spokój. Nie, nigdy tak nie powie. I to jest Dobra Nowina (...). Jezus jest zmartwychwstałym Panem i nigdy i nikt Go nie pokona. I On dziś przychodzi z Dobrą Nowiną - pozwól dotknąć swojego serca, wpuść Go chociaż na trochę, małą szczeliną, do tego wszystkiego, co jest w Twoim sercu, co jest w historii Twojego życia. I wtedy - nie kiedyś - ale DZIŚ usłyszysz tę Dobrą Nowinę i to, przyniesie szczęśliwe i dobre owoce w Twoim życiu. Jezus jest właśnie Kimś takim, ale zawsze będzie to jedno: JEŚLI CHCESZ... bo nigdy nie wejdzie na siłę, nigdy nie zabierze Ci wolności. Jezus, który kocha nigdy nie przekreśla wolności człowieka - On tą wolnością obdarza".

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”