Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Intencje modlitewne w duchu charyzmatu Zgromadzenia
Na rok 2017

Styczeń:
O powstrzymanie fali demoralizacji w mediach i przestrzeni publicznej.

Luty:
O przestrzeganie w naszej Ojczyźnie Prawa Bożego.

Marzec:
O siłę do zerwania z nałogiem dla osób uzależnionych od pornografii, erotyzmu i samogwałtu

Kwiecień:
Aby każde poczęte dziecko mogło się narodzić.

Maj:
Za osoby będące podopiecznymi Misji Małgorzata, aby pociągnięte Miłością Bożą uwierzyły w swoją godność i miały chęć i siłę do zmiany życia.

Czerwiec:
O łaskę nawrócenia dla osób dopuszczających się zdrad małżeńskich i zdrady powołania  oraz pozostających w grzesznych związkach, aby miały siłę uporządkować swoje życie.

Lipiec:
O nawrócenie osób rozpowszechniających pornografię.

Sierpień:
O nawrócenie osób korzystających i czerpiących zyski z prostytucji.

Wrzesień:
O przywrócenie prawdziwego szacunku dla ludzkiej seksualności i godności czystości w Polsce i na świecie.

Październik:
O nawrócenie osób wykorzystujących seksualnie dzieci i młodzież.

Listopad:
Za małżeństwa i rodziny przeżywające kryzysy o wytrwanie w związku.

Grudzień:
O nawrócenie osób czerpiących zyski z handlu ludźmi.

16 grudnia 2017 r.
Sobota II tygodnia Adwentu

Wspominamy: Św. Adelajdę

”(...) każde Twoje pragnienie być na Mszy św. lub na adoracji itp. jest Mu miłą ofiarą, a poddanie się Jego woli, gdy tego mieć nie możesz, podwaja tę ofiarę.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu