Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

21 lutego 2017 r.
Wtorek VII tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Piotra Damiani, biskupa i doktora Kościoła

” Niech się wszystko stanie, jak się Tobie podoba ze mną i ze wszystkim, co mnie dotyczy, byleś Ty był pochwalony, jak na to zasługujesz.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon2.jpg

”Jeżeli wiara twa silna, jeżeli trwasz w niej mocno, wszystko zwyciężysz.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon1.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie